Installation av elementhus

Monteringen av det prefabricerade timmerhuset kommer att utföras med hjälp av en 30 tons kran. Med ett skickligt team på 4 man kan vi montera huset inom 2 – 7 dagar.