Fabrikspaket

Allmän beskrivning

Ni är införstådda med att leverans och montering av husets komponenter är för den oavslutade byggnaden i ett avancerat skede med takstolar.
Energiklass
Almost passive house energy rated A+ eller högre
Bullerklass
Klass 1
Strukturellt betyg
Träbyggnad med seismiskt motståndsklass 1
Väggar
Inramad yttre bärande väggkonstruktion avslutad med extern träfiber återges med termisk prestanda koefficient motsvarande: U = 0.135 W / m2
Tak med synliga balkar
Taket med exponerade balkar har en värmekapacitet motsvarande: U = 0,18 W/m2
Strukturer i massivt och/eller laminerat trä
De massiva och/eller laminerade virkeskonstruktionerna möter kraven i klausul A i sektion 11.1 i NTC 2018-standarderna (CE-märkning av strukturella element)
Fönster
Alla fönster och altandörrar har trippelglas med dubbla håligheter och har Klass S-profiler (enligt standard EN 12608). De har också ett mycket högt strålningsmotstånd (12 GJ / m2), långt över gränsen enligt standarden.
Garanti
Strukturgarantin gäller i tio år.

Leverans och montering av ytterväggar inkluderar

Träbeklädnad 21 x 145 uyvk spruce ab - horisontell eller 40 mm steico väggskydd
Luftcirkulationskammare
30x45 mm träbalkar
Andningsbart vattentätt membran 0,5 mm tjockt riwega usb vägg 85
Trästolsstruktur c24 - 200mm, vägghöjd 2500, 2600 eller 2700mm
Värmeisolering, total tjocklek 200 mm
Ångspärr 0,2 mm

Leverans av innerväggar

Leverans och montering av de inre väggarna inkluderar struktur av väggarna med trä tolpar som är 45 mm tjocka, av varierande bredd (95/145/195 mm)

Leverans och montering av översta våningen

Endast för tvåvåningshus
Endast för tvåvåningshus Leverans och montering av översta våningen inkluderar:
OSB-paneler (konstruerat trä) 18 mm tjocka
240 mm träbjälkar med variabelt avstånd enligt de statiska beräkningarna
Leverans av takstol. Lokal leverans och installation av strukturen för skapandet av taket inkluderar:
Stödbjälkar med takstolar i enlighet med konstruktionens beräkningar
Lattor 25 x 100 mm
18 mm OSB-panelöverdrag
Andningsbart membran / RIWEGA DO 135
Lattor 25 x 50 mm + usb-spets kont - tejp
Från 1 till 9 - ingår i priset
Från 10 till 15 - ingår INTE i priset
Alla massiva och/eller laminerade virkeskonstruktioner uppfyller kraven som anges i klausul a) i sektion 11.1 i ntc 2018-standarderna (CE-märkning av strukturella element)

Leverans och installation av alla fönster och dörrar

Utbudet av fönster och altandörrar är följande:
PVC, i vitt eller i en färg vald ur vår katalog
Trippelglas med dubbel hålighet
Klass S-profiler
Strålningsmotståndskoefficient motsvarande 12 GJ/m2
Värmekapacitetskoefficienter Uw-värde = upp till 0,50 W (m2K)/Uf-värde = 0,95 W/(m²K)
För fönsterdörrar högre än 210 tillkommer en extra avgift
Skjutdörrar / skjutfönster ingår inte i priset
Vi använder Brügmann bluEvolution 82 fönstersystem

Lista över tekniska tjänster och andra tjänster som ingår i leveranserna

Vår tekniska studie inkluderar följande tjänster som en del av leveranser:
Beredning av konstruktionsritningar
Statiska stabilitetstest på strukturerna, inklusive:
Verifiering av konstruktionsritningarna
Verifiering av materialtestcertifikat
Tekniska inspektionsrapporter

Lista över tekniska leveranser och tjänster som inte ingår

Följande ingår inte i leveransen och är därför kundens ansvar:
Kranar
Grundplatta
Byggnadsställningar och bärbara stegar
Täckning av öppningar och kantväggar innan ytbehandling
Där det inte är möjligt för ledade lastbilar att komma åt byggarbetsplatsen är transport från närmaste tillgängliga lossningsplats till byggarbetsplatsen kundens ansvar
Boende för monteringsgruppen under hela monteringsfasen
Avfallshantering
Allt som inte uttryckligen anges i avsnitten i detta erbjudande