Ett hälsosamt
liv i ett mysigt hus
Se alla prefabricerade hus
Fabrikspaket
Läs mer om fabrikspaketet
Carports
High-quality wooden carports

Pergolas
Elegant and durable pergolas

Tillverkning
Möt produktionen av prefabricerade hus

Varför välja Norges Hus?

KOMPETENS

Konstruktionen av trästommehus är utarbetad med hänsyn till de norska klimategenskaperna och byggreglerna. Vi använder oss endast av det bästa massiva konstruktionsvirket.

ERFARENHET

Vi förstår att om man förenar effektiva byggkunskaper och -erfarenheter med rätta produkter och material, kan man bidra till ett mer hälsosamt och hållbart hem, som även är miljövänligt.

KVALITET

I och med den över 10 år långa erfarenheten inom husbyggnation har Norges Hus allt som behövs för att garantera produkter samt byggnation av kvalitet och kundbelåtenhet.

Se de senaste videorna Fler videor 

  Solid construction timber
  Restructura 2014
  Carports directly from...
  Norges Hus factory

Partners

Några frågor?
Du är välkommen att höra av dig
Kontakta oss